FANDOM


ShieldSword-
Оригинално име:

Shield & Sword

Превод:

Щит и Меч

Описание:

Сменете оригиналните точки атака и защита на всички чудовища на игралното поле в позиция с лице нагоре, до края на хода в който тази карта е активирана. Всякакви промени и добавки към атаката и защитата на тези чудовища в следствие на ефекти на карти се приспадат към новополучените точки атака и защита.
Чудовища призовани след активирането на тази карта не се влияят от нейния ефект.

Вид:

Магическа карта

Тип:

Нормална

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики