FANDOM


Royal Magical Library.jpg

Оригинално име:

Royal Magical Library

Превод:

Кралската Магьосническа Библиотека

Описание:

Всеки път, щом на игралното поле се активира магическа карта, постави 1 магически маркер върху Кралската Магьосническа Библиотека. Можеш да поставиш максимум три маркера, след което можеш да ги премахнеш и да изтеглиш допълнително една карта от тестето си.

Вид:

Чудовище с ефект

Тип:

Заклинател /SpellCaster/

Атрибут:

Светлина

Ниво:

4

Точки Атака:

0

Точки Защита:

2000

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики