FANDOM


Relin - Monst
Оригинално име: Relinquished

Превод: Изкормвача

Описание: Това чудовище може да бъде призовано само с магическата ритуална карта “Ритуал на черната илюзия" (Black Illusion Ritual).

Веднъж на ход, можеш да избереш едно чудовище, което твоят опонент контролира на полето и да го “прикачиш” към Изкормвача. Към Изкормвача не могат да бъдат прикачани повече от 1 чудовище наведнъж. Атаката и защитата на Изкормвача стават равни на атаката и защитата на “прикаченото” чудовище. Ако опонентът предприеме директна атака всички щети се поемат от “прикрепеното” чудовище, а всички щети които получите от битката се понасят също и на вашия опонент.

Вид: Ритуално чудовище, чудовище с ефект

Тип: Заклинател /SpellCaster/

Атрибут: Мрак

Ниво: 1

Точки Атака: 0

Точки Защита: 0