FANDOM


Relin - Monst
Оригинално име: Relinquished

Превод: Изкормвача

Описание: Това чудовище може да бъде призовано само с магическата ритуална карта “Ритуал на черната илюзия" (Black Illusion Ritual).

Веднъж на ход, можеш да избереш едно чудовище, което твоят опонент контролира на полето и да го “прикачиш” към Изкормвача. Към Изкормвача не могат да бъдат прикачани повече от 1 чудовище наведнъж. Атаката и защитата на Изкормвача стават равни на атаката и защитата на “прикаченото” чудовище. Ако опонентът предприеме директна атака всички щети се поемат от “прикрепеното” чудовище, а всички щети които получите от битката се понасят също и на вашия опонент.

Вид: Ритуално чудовище, чудовище с ефект

Тип: Заклинател /SpellCaster/

Атрибут: Мрак

Ниво: 1

Точки Атака: 0

Точки Защита: 0

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики