FANDOM


NeotheMagicSwordsman
Оригинално име:
Neo the Magic Swordsman

Превод: Нео - Магьосникът мечоносец

Описание: Междупространствен пътешественик, който освен заклинания владее до съвършенство също така меча и бойните изкуства.

Вид: Нормално чудовище

Тип: Заклинател /SpellCaster/

Атрибут: Светлина

Ниво: 4

Точки Атака: 1700

Точки Защита: 1000