FANDOM


ManEatingTreasureChest
Оригинално име: Man-eating treasure chest

Превод: Човекоядна кутия със съкровища

Описание: Чудовище, дигизирано като кутия със съкровища, което атакува невнимателните приключенци.

Вид: Нормално чудовище

Тип: Демоничен /Fiend/

Атрибут: Мрак

Ниво: 4

Точки Атака: 1600

Точки Защита: 1000