FANDOM


Hane-Hane
Оригинално име:
Hane-Hane

Превод: Хейн-Хейн

Описание: ОБРЪЩАНЕ: Избери едно чудовище с лице нагоре на игралното поле и го върни в ръката на неговия притежател.

Вид: Чудовище с ефект при обръщане

Тип: Звяр /Beast/

Атрибут: Земя

Ниво: 2

Точки Атака: 450

Точки Защита: 500