FANDOM


De-Synchro

Оригинално Име:

De-Synchro

Превод:

Десинхронизиране

Описание:

Избери 1 Синхро чудовище в позиция с лице-нагоре. То се връща в Допълнителното тесте на неговия собственик. Тогава, ако всички чудовища, които са използвани за Синхро Призоваването на това чудовище са в твоето Гробище, можеш да ги призовеш всички наведнъж Специално.

Вид:

Магическа Карта

Тип:

Нормална

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики