FANDOM


BlackIllusionRitual

Оригинално име:

Black Illusion Ritual

Превод:

Ритуал на Черната Илюзия

Описание:

Тази карта се използва за ритуалното призоваване на чудовището “Изкормвача”. За да го призовеш трябва да активираш тази карта и да принесеш в жертва едно или повече чудовища, от твоята страна на Игралното поле или твоята ръка, като общия брой на техните нива трябва да е първо или по-високо.

Вид:

Магическа Карта

Тип:

Ритуална