FANDOM


BaronoftheFiendSword
Оригинално име:
Baron of the Fiend Sword

Превод: Баронът на демоничния меч

Описание: Аристократ, владеещ меч, обладан от зъл дух, който преследва слабите.

Вид: Нормално чудовище

Тип: Демоничен /Fiend/

Атрибут: Мрак

Ниво: 4

Точки Атака: 1550

Точки защита: 800