FANDOM


Магически карти (Spell Cards)Редактиране

ОписаниеРедактиране

Магическите карти са карти, зелени на цвят, които притежават различни ефекти, чрез които се разнообразява играта. В повечето случаи магическата карта има един ефект, който най-често или дава бонус на играча използващ картата, или отслабва неговия опонент. Всички магически карти са с Магическа Скорост 1, освен Бързите Магически карти, които са с Магическа Скорост 2. Играчът има право да изиграе колкото може Магически карти, освен ако в действие не е ефект, ограничаващ това право.

За разлика от Картите-капани, Магическите карти могат да бъдат активирани в хода в който са изтеглени, без да се налага да бъдат залагани първо. Ако магическа карта бъде заложена, тя може да бъде активирана в същия ход, в който е заложена, освен ако не е Бърза магическа карта.

Важно е да се отбележи, че в по-старите магически карти, надписът е "Magic Cards", като след излизането на пакета Magician's Force, магическите карти вече се изписват "Spell Cards". И двата вида карти са еднакви и се третират по един и същи начин.

Изглед на магическата картаРедактиране

Layout Spell Card
Първата най-отличителна черта на магическите карти е техният зелен цвят.

1. Това е името на картата. Вдясно от него се намира атрибутът на магическите карти. Той е просто обозначителен знак, показващ, че това е магическа карта. Винаги е един и същ за всяка магическа карта.

2. Това е видът на магическата карта. Според него магическите карти се делят на няколко вида, изброени по-долу.

3. Изображение на магическата карта;

4. Описание на магическата карта. За разлика от картите-чудовища, при магическите и картите-капани тук винаги стои описанието на ефекта, който притежава съответната карта.


Видове магически карти:Редактиране

Магическите карти биват няколко вида. Техния вид е изписан чрез символ, стоящ в дясно от надписа "Spell Card" (или "Magic Card" в по-старите карти).


Нормални магически картиРедактиране

Tе не притежават символ, само надписа "Spell Card" (респективно "Magic Card" за по-старите карти. Нормалните магически
DarkHole
карти са с Магическа Скорост 1, така че те не могат да бъдат прикачени към верига от други ефекти, дори ако те са на нормални магически карти. Има случаи обаче, при които могат да бъдат част от верига при активиране на карти с Магическа Скорост 2 или 3. Играч може да активира или заложи нормална магическа карта, единствено през своите Основна Фаза 1 или Основна Фаза 2, освен ако ефекта на самата карта не посочва нещо друго (например картата "Curse of Fiend"). След като ефекта на нормалната магическа карта бъде изпълнен, тя отива в Гробището.

Пример: Dark Hole

Символ: НямаContinous
Продължителни магически карти
Редактиране

Те са обозначени със знака за безкрайност, след надписа "Spell
Constellar Belt
Card". Това са магически карти с магическа скорост 1. Тяхната особенност е, че веднъж активирани остават на игралното поле и ефекта им е в действие докато не бъдат унищожени.

Пример: Constellar Belt
Equip
Eкипиращи магически карти
Редактиране

Екипиращите магически карти са обозначени със знак кръст, след надписа "Spell Card". Техния ефект най-често се свежда до промяна в точките на атака и защита на избрано
SwordofDarkDestruction
чудовище, но има и изключения. Грешно е да се наричат просто "Екипиращи карти" тъй като, има както магически, така и карти-капани с екипиращ ефект. Екипиращата карта се активира, когато на полето е съответното чудовище, което да отговаря на изискванията на картата за да бъде екипирано. Могат да се екипират както собствени, така и вражески чудовища, освен ако в действие не е ефект, който да променя обстоятелствата. Ако в описанието на картата не е посочено нещо друго тя остава в действие, докато не бъде унищожена или премахната от игра. В случай, че е унищожено чудовището което тя екипира, магическата карта също е унищожена. Ако на полето няма чудовища, екипиращата магическа карта може да бъде единствено заложена.

Има случаи в които ефекта на екипиращата магическа карта не се отнася до точките атака/защита на дадено чудовище или не само до тях.

*Пример за екипиращи карти, чийто ефект не се отнася до промяна на точките атака/защита на дадено чудовище са "Amplifier" и "Re-Fusion".

*Пример за екипиращи карти с допълнителен ефект, освен промяна на точките атака/защита на дадено чудовище е "Mask of Brutality".

*Пример за екипиращи карти, променящи/придаващи допълнителен ефект на екипираното чудовище е "Big Bang Shot".

Повечето екипиращи магически карти обаче се ограничават основно до промяната на точките атака/защита на избрано чудовище на полето.

Пример: Sword of Dark Destruction


Quick-play
Бързи магически карти
Редактиране

Бързите магически карти (наричани още "Мигновенни магически карти в Официалния формат) се обозначават със знак светкавица, в дясно от надписа Spell Card. Бързите магически карти могат да бъдат активирани във всяка една фаза от хода на играча, в чиято ръка са, а ако са заложени на игралното поле могат да бъдат активирани и в следствие на действие на опонента, по време на неговия ход. Ако обаче не са заложени, а са в ръката, не могат да бъдат използвани по време на хода на опонента.

Ако бъдат заложени, бързите магически карти не могат да бъдат активирани в хода, в който са
MysticalSpaceTyphoon
заложени. Бързите магически карти могат да създават верига от ефекти, например:

Играч 1 активира карта Dark Hole;

Играч 2 предварително е заложил картата Imperial Order и активирането на Dark Hole я активира;

Играч 1 предварително е заложил картата Mystical Space Typhoon и активирането на Imperial Order я активира;

Действието на веригата започва от последната активирана карта т.е. в горния случай активирането на Mystical Space Typhoon унищожава Imperial Order и така Imperial Order не унищожава Dark Hole.

Пример: Mystical Space Typhoon

Field
Теренни магически карти
Редактиране

Теренните магически карти са обозначени със знак компас, в дясно от надписа "Spell Card". Теренните магически карти са особен вид магически карти, които оказват влияние едновременно на цялото игрално поле и засягат винаги едновременно двамата играчи. За разлика от останалите магически карти, теренните магически карти имат отделна зона на игралното поле, в която се активират или залагат. Най-често техният ефект е екипиращ атаката и защитата на определен тип чудовища на базата на техния вид или атрибут. Всички теренни магически карти са от Магическа скорост 1. Има теренни магически карти, които оказват влияние само на една част от игралното поле, но те са рядкост като цяло.

В даден момент на игралното поле може да има активна само една единствена теренна магическа карта. Теренните магически карти са с една идея по-уязвими към унищожение, тъй като те освен от ефектите на чудовища или други магически карти, се унищожават автоматично всеки път щом се активира нова теренна магическа карта, тя унищожава предходната, с което прекратява и нейния ефект върху игралното поле. Пример:

Играч 1 в своя ход активира Yami;

Играч 2 в своя ход активира Sogen. Това унищожава Yami и прекратява нейния ефект. На игралното поле в сила влиза ефекта на Sogen.

Теренните магически карти, подобно на останалите магически карти, могат да бъдат залагани. Ако
Yami
при активирана теренна магическа карта от страна на единия играч, другия играч заложи теренна магическа карта, то активираната магическа карта не е унищожена, нито се прекратява ефекта и.  В момента в който заложената теренна карта се активира, тогава теренната магическа карта на първия играч се унищожава и в сила влиза ефекта на току що активираната теренна магическа карта. За пример:

Играч 1 в своя ход е активирал Yami;

Играч 2 в своя ход залага Sogen. Това не унищожава Yami, нито прекратява нейния ефект. Същевременно ефекта на Sogen не се активира, докато не премине в позиция с лице нагоре.

Играч 2 активира заложената теренна магическа карта Sogen. Toва унищожава противниковата Yami и прекратява нейния ефект.

Активирането на теренни магически карти може да породи верига от ефекти. За пример:

Играч 1 в своя ход активира Sogen.

Играч 2 е заложил в предишния си ход Mystical Space Typhoon. Активирането на Sogen позволява Mystical Space Typhoon да бъде активирана, съответно нейния ефект също. Mystical Space Typhoon унищожава Sogen и прекратява нейния ефект.

Пример: Yami

Ritual
Ритуални магически карти
Редактиране

Ритуалните магически карти са обозначени с бокал с пламък след надписа "Spell Card". Те са специфични магически карти, които се използват за ритуално призоваване на чудовища. За да се активира техния ефект и да осъществите ритуално призоваване на чудовище вие
BlackIllusionRitual
трябва:
  • Да имате ритуална магическа карта в ръката си;
  • Да имате съответното чудовище, което е изписано в описанието на ритуалната магическа карта и което при активирането си, тя призовава;
  • Да имате необходимия брой чудовища за жертвоприношение на полето или в ръката;
  • Да имате свободна зона за чудовище, в която да го призовете.

Пример: Black Illusion Ritual