FANDOM


Общо описаниеРедактиране

Магическите скорости се отнасят основно за магическите карти (Spell Cards) и Картите-капани (Trap Cards) определяйки условията и последователността в която могат да образуват вериги от ефекти.

Степени на Магическата СкоростРедактиране

Магическите скорости в играта са разделени на три степени. Всяка магия или ефект на капан, могат да се контрират от магическа или карта-капан с по-висока или равна магическа скорост. Изключение правят картите от Магическа Скорост 1, но дори и при тях има изключения (посочени в описанието на картата в строго конкретни случаи).


Магическа Скорост 1Редактиране

Това е най-ниската от трите магически скорости. Ефектите на картите от Магическа Скорост 1 не могат да бъдат прикачани във верига, в отговор на ефекти от други Магически скорости, следователно във верижните връзки, те не могат да са с номер 2 или по висок номер, освен ако самата верижна връзка не е в следствие на активиране на няколко ефекта от Магическа Скорост 1.

Следните типове карти са от Магическа Скорост 1:


Магическа Скорост 2Редактиране

Ефектите от Магическа Скорост 2 могат да бъдат използвани в отговор на ефекти от Магическа Скорост 1 или Магическа Скорост 2. Към тази скорост се отнасят:


Магическа Скорост 3Редактиране

Ефектите от Магическа Скорост 3 могат да контрират всички ефекти от Магическа Скорост 1 и 2, както и да се активират от други ефекти от Магическа Скорост 3. Ефектите от Магическа Скорост 3 могат да се контрират само от други ефекти от Магическа Скорост 3. Към тази скорост спадат само еди вид карти:

Вериги и Верижна Връзка (Chain & Chain Link)Редактиране

Активирането на Магическа или Карта-капан, водещо до активирането на друг такъв ефект/карта, един или повече, се нарича верига (Chain). Всяко активиране на втора или следваща карта се нарича Верижна Връзка (Chain Link). Верижните връзки се обозначават с номера във възходящ ред, като всяка следваща се номерира с +1 спрямо предишната. Ето следния пример:

Играч 1 активира карта Dark Hole;

Играч 2 предварително е заложил картата Imperial Order и активирането на Dark Hole я активира; Понеже Imperial Order е активирана в последствие на активирането на Dark Hole, то вече имаме верига, в която първата верижна връзка е Dark Hole, а Imperial Order е номер 2;

Играч 1 предварително е заложил картата Mystical Space Typhoon и активирането на Imperial Order я активира; Mystucal Space Typhoon се "прикача" като продължение на вече създадената верига като трета верижна връзка (верижна връзка 3).

Действието на веригата започва от последната верижна връзка т.е. последната активирана карта във веригата т.е. в горния случай активирането на Mystical Space Typhoon унищожава Imperial Order и така Imperial Order не унищожава Dark Hole.