FANDOM


Карти - ЧудовищаРедактиране

Картите - чудовища са единия от трите основни вида карти в Yu-Gi-Oh! Trading Card Game. Те се използват в битки с вашия опонент. Битките между чудовищата са основния момент в играта.

Понеже играта е много повече от обикновенни сблъсъци между чудовища, чудовища с много високи точки на атака и защита понякога са крайно недостатъчни. Има чудовища с особенно силни ефекти, дори когато техните атакуващи и защитни точки са ниски. Разбира се, успеха в дуела зависи от това, колко умело можете да използвате различните типове карти. Нека хвърлим поглед на различните видове чудовища.

Различните елементи на една карта - чудовищеРедактиране

Relin - Monst defin
Всяка карта съдържа няколко отделни елемента.

1. Име на картата (респективно - на чудовището)

2. Атрибут - това е атрибута на картата. Атрибутът е общ белег, който обединява различни типове чудовища. Някои видове капани, магии и ефекти на чудовища се отразяват на чудовища с даден атрибут. Атрибутите са 7  на брой: Мрак, Светлина, Земя, Въздух, Вода, Огън и Божества. Има и осми неофициален - "Смях".

Вижте повече: Атрибути

3. Ниво/Ранг - броят на звездите показва нивото на чудовището. Обикновенно стоят от дясната страна на картата, в нарастващ ред към ляво. За XYZ чудовищата звездите стоят от лявата страна на картата, като за тях не се казва "Ниво", а "Ранг".

4. Описанието - това е може би най-важната част от една карта - чудовище. В описанието най-отгоре с удебелен курсив се съдържа типа на чудовището (SpellCaster, Fiend и т.н.), ако има - ефект, ако има - особенности в призоваването. За нормални чудовища описанието не съдържа полезна информация, но за чудовища с ефекти или особености в призоваването - там е посочен ефекта или необходимите действия и карти за дадено призоваване.

5. Точките Атака/Защита - те се намират под описанието и показват атакуващата и защитна сила на всяка една карта.

6. Изображение на чудовището.

Типове чудовищаРедактиране

Типът е по-точно дефиниращ белег от атрибута. Чудовищата в Yu Gi Oh! Trading Card Game са разделени на над 20 различни типа: Воден /Aqua/, Звяр /Beast/, Звяр-Войн /Beast-Warrior/, Бог-Създател /God-Creator/, Динозавър /Dinosaur/, Божествен Звяр /Divine-Beast/, Дракон /Dragon/, Фея /Fairy/, Демоничен /Fiend/, Риба /Fish/, Насекомо /Insect/, Машина /Machine/, Растителен /Plant/, Психически /Psychic/, Пиро /Pyro/, Влечуго /Reptile/, Скален /Rock/, Морска Змия /Sea Serpent/, Заклинател /SpellCaster/, Гръмотевичен /Thunder/, Войн /Warrior/, Крилат звяр /Winged Beast/, Зомби /Zombie/.

Вижте повече: Типове чудовища

Видове чудовищаРедактиране

Различните видове чудовища се определят от различни фактори - дали има или няма ефект, начин на призоваване. Различните видове чудовища ползват и различен цвят на картата.


Нормални чудовищаРедактиране

ManEatingTreasureChest
Те нямат ефект и разчитат единствено на своите точки атака и защита. Цвят на картата - различни нюанси жълто.

Пример: Man-Eating Trasure Chest


Чудовища с ефектРедактиране

При тях имаме ефект който се активира в момента на призоваването им с лице нагоре на терена или на съответното място, ако то е указано в описанието на съответната карта. Цвят на картата - различни нюанси оранжево.


Според видовете ефекти те се делят на няколко вида:


Чудовища с ефект при обръщанеРедактиране
ManEaterBug
Това е ефект, който се активира, когато карта с лице надолу се обръща с лице нагоре. Това може да се случи, когато картата е призована чрез обръщане, атакувана е, докато е с лице надолу или е обърната с лице нагоре, от ефект на друга карта. Тези карти започват с думата "FLIP:" (Обръщане) в своето описание. Докато имате чудовище с лице надолу, вашият опонент трябва да внимава, защото не знае дали това чудовище е с ефект или не.

Пример: Man-Eater Bug


Чудовища с продължителен ефектРедактиране
Това е ефект, който е активен, докато картата - чудовище е в позиция с лице нагоре на полето.
WallofIllusion
Също така техния ефект приключва, ако те бъдат отстранени от бойното поле. Техния ефект не се задейства от събитие и трябва да работите по добра стратегия да ги запазите, за да имате максимална полза от техния ефект.

Пример: Wall of Illusion

Чудовища със "запалителен" ефектРедактиране
Archfiend Emperor
Това са ефекти, които обявявате по време на вашата Основна Фаза. Има някои "запалителни" ефекти, които имат определена цена - като например премахване на карти от ръката, Жертвоприношение на чудовище или заплащане с Жизнени точки. Поради това, че можете да избирате, кога да активирате тези вид ефекти е лесно да създадете добра комбинация от тактики.

Пример: Archfiend Emperor - First Lord of Horror
ArchfiendInterceptor
Чудовища с условен ефектРедактиране

Ефектът на тези чудовища се активира в специфични моменти и най-често зависи от специфични условия, като например "По време на Подготвителната Фаза" или "Ако това чудовище е унищожено...". С тези кари могат да се направят страхотни комбинации, но са много предвидими от страна на противника и той лесно може да ги блокира или избегне.

Пример: Archfiend InterceptorЧудовища с "Бързи" ефектиРедактиране
Това са специални ефекти на чудовища, които могат да бъдат активирани дори по време на хода на вашия
Kuriboh
противник. Този тип ефекти имат Магическа скоротст 2, докато останалите ефекти на чудовища имат Магическа скорост 1. Понеже е трудно за вашия опонент да предвиди тези карти, те могат да го изненадат неприятно.

Пример: Kuriboh


Ритуални чудовища (Ritual Monsters)Редактиране

Relin - Magic
Ритуалните чудовища са специфичен вид чудовища, които се призовават с
Relin - Monst
ритуална магическа карта. Тяхното призоваване изисква точно определена жертва, най-често изписна в описанието и на магическата карта, и на чудовището, което призовавате. И Магическите ритуални карти, и ритуалните чудовища се поставят в Основното тесте и не могат да бъдат призовани по друг начин, освен чрез точно изпълняване на необходимите за

призоваването условия, когато всички нужни карти са в ръката ви или на полето. По принцип ритуалните чудовища имат високи точки атака и защита, както и някои специални ефекти, подобно на Слетите чудовища.

Цветът на картата на ритуалните чудовища е син.

Пример: Relinquished

Вижте още: Ритуално призоваване (Ritual Summon)


Слети чудовища (Fusion Monsters)Редактиране

Five-Headed Dragon
Слетите чудовища се поставят в Допълнителното тесте (Extra Deck). Те
Polymerization 1
имат особенно специфичен начин на призоваване. Призовават се, чрез използване на чудовищата, изписани в описанието на картата на Слятото чудовище, което искате да призовате. Наричат се Сливащи Материали - Чудовища (Fusion Material Monsters). Призоваването на желаното чудовище се осъществява чрез използване на магическата карта "Полимеризация". Слетите чудовища обикновенно имат специални ефекти и изключително високи точки атака и защита.

Цветът на картата на Слетите чудовища е лилав.

Пример: Five-Headed Dragon

Вижте още: Сливащо призоваване (Fusion Summon)


Ексийз чудовища (XYZ Monsters)Редактиране

Superdimensional Robot
XYZ чудовищата са нов и мощен вид чудовища. Те могат да бъдат призовани по всяко време, когато контролирате чудовища от същото ниво. Подобно на Слетите чудовища, XYZ чудовищата се поставят първоначално в Допълнителното тесте (Extra Deck).

Чудовищата необходими за призоваването на XYZ чудовище се наричат XYZ материали. Необходимото количество чудовища за призоваване е изписано в обяснението на всяка съответна XYZ карта - чудовище. XYZ материалите се поставят една върху друга, а отгоре се поставя XYZ чудовището затова в ефекта на някои от картите пише „detach 1 XYZ Material from this card“-„отдели 1 XYZ материал от тази карта“. За разлика от другите видове чудовища, при XYZ чудовищата броят на звездите показващ нивото се намира в лявата част на картата и се нарича Ранг.

Цветът на картата на XYZ чудовищата е черен.

Пример: Superdimensional Robot Galaxy Destroyer

Вижте още: Ексийз Призоваване (XYZ Summon)


Синхро чудовища (Synchro Monsters)Редактиране

ShootingQuasarDragon
Подобно на Слетите и XYZ чудовищата Synchro чудовищата се поставят в допълнителното тесте (Extra Deck). Те могат да бъдат призовани на полето мигновенно, използвайки общия брой на нивата на призованите на полето ваши чудовища. За целта трябва да се изпълни Синхро Призоваване, за което са необходими да бъдат принесени в жертвоприношение 1 Тунер чудовище и различен брой не-тунер чудовища. Чудовищата необходими за призоваването на съответно Синхро чудовище са изписани на картата на съответното Синхро чудовище.

Пример: Shooting Quasar Dragon

Вижте още: Синхро Призоваване (Synchro Summon)


Второстепенни типове чудовищаРедактиране

Второстепенните типове чудовища са чудовища, които имат в своето описание втори тип след първия. Повечето от тях имат специален ефект, който се определя не като стандартен ефект и не се влияе от ефектите на Магически карти, карти-капани и ефекти на чудовища, който оказват влиание върху обикновенните ефекти. Второстепенните типове са десет на брой: Тунер /Tuner/, Джемини /Gemini/,   Дух /Spirit/, Рисуван /Toon/, Обединяващ /Union/, Брониран /Armor/, Мрачен Тунер /Dark Tuner/, "Плюс" чудовища /Plus Monster/, "Минус" Чудовища /Minus Monster/ и "Плюс-Минус" чудовища /Plus-Minus Monster/.


Тунер чудовища (Tuner Monsters)Редактиране

За да призовете Синхро чудовище вие се нуждаете от поне 1 Тунер Чудовище на полето. Тунер чудовищата се познават по думата "Tuner", която стои след
AlienAmmonite
типа на чудовището, в полето с описанието на съответната карта (примерно Warrior/Tuner). В комбинация с други чудовища на полето, когато се използват за Синхро призоваване се наричат Синхро материали. Резултата от сбора на нивата на Тунер и не-Тунер чудовищата трябва да е равен на нивото на Синхро чудовището, което желаете да призовете. Тунер чудовищата обикновенно имат и допълнителен специфичен ефект, който обаче се обуславя от техния тип (т.е. Тунер) и не се счита за ефект, като ефекта на Чудовищата с ефекти. Поради това, не може да бъде спрян от действието на магическа карта, карта - капан или ефект на чудовище, който блокира ефектите.

Пример: Alien Ammonite

Вижте още: Тунер чудовища (Tuner Monsters)


Рисувани чудовища (Toon Monsters)Редактиране

Toon Summoned Skull
Рисуваните чудовища са специален тип чудовища. Всички те са всъщност нормални чудовища, преработени така, че да атакуват противника директно в Жизнените точки, без значение дали той държи чудовища на терена или не. Изключение правят случаите в които опонента ви също държи рисувани чудовища на терена. Отличителна особеност на рисуваните чудовища е, че те могат да бъдат призовавани, едва след като е активирана магическата карта "Toon World", а ако тя бъде унищожена - унищожени са и всички рисувани чудовища. Друга от отличителните черти на Рисуваните чудовища е, че те не могат да атакуват в хода, в който са призовани.

Пример: Toon Summoned Skull

Вижте още: Рисувани чудовища (Toon Monsters)


"Близнаци" (Gemini Monsters)Редактиране

"Близнаци"-те са известни още и като Двойни чудовища. По принцип се числят като подвид на Чудовищата с ефекти. Те имат ефекти, но тези
GladiatorBeastOctavius
ефекти трябва да бъдат "отключени", като това става чрез повторно нормално призоваване на съответното Gemini чудовище. Такова призоваване се нарична Gemmini Summon. Всички Gemini чудовища, които не са преминали повторно призоваване (Gemini summon) се считат за Нормални чудовища, без значение къде се намират. Веднъж след като Gemini чудовище е преминало повторно призоваване (Gemini summon) то вече се счита за чудовище с ефект. Чудовищата от 5 и по-високо ниво не изискват Жертвоприношение, за да бъдат призовани повторно.

Пример: Gladiator Beast Octavius

Вижте още: Gemini Monsters

Вижте още: Gemini Summon