FANDOM


Игрално ПолеРедактиране

Игралното поле е арената, на която играчите поставят своите карти. Всеки играч трябва да разполага със собствено игрално поле, което да съдържа 5 зони за чудовища, 5 зони за магически / карти - капани, зона за Основно Тесте, зона за Допълнително тесте, зона за Теренна магия и Гробище.

PlayField2Зона за Основно тестеРедактиране

Тук поставяте вашето Основно Тесте.


ГробищеРедактиране

Това е мястото където отиват всички унищожени, използвани и премахнати от ръката карти. Играчите са свободни по всяко време да погледнат както в своето, така и във противниковото гробище. Картите попаднали в гробището се поставят с лице-нагоре.


Зони за чудовищаРедактиране

Те са 5 на брой и са разположени в средата на горната половина, на игралното поле. На тях се разполагат ([http:// призовават]) картите-чудовища. Разполагайки Картите в хоризонтално положение (т.е. в границите, очертани с бяла пунктирана линия) означава, че разполагате вашето чудовище в защитна позиция.

Защитната позиция може да бъде както с лице нагоре, така и с лице надолу. Призоваването в защитна позиция, може да става единствено с лице - надолу.

Поставена по дължина, картата-чудовище се намира в Атакуваща позиция. Атакуващата позиция може да бъде само с лице-нагоре, освен ако играч е активирал картата "Падане на Мрака".

Ако и петте зони за чудовища са пълни, то тогава вие не можете да призовавате повече чудовища, освен ако не жертвате едно или повече от вече призованите, за да освободите място.


Зони за Магии / Карти - КапаниРедактиране

Петте зони в средата на долната половина на игралното поле, са зоните предназначени за Магически и Карти - Капани. Това са зоните в които Магическите и Картите - Капани се залагат и съответно - активират (освен ако на самата карта не е посочено изрично друго условие).

Съответно, ако запълните тези пет зони, вие не можете да използвате другите свободни полета, за да активирате или залагате още капани. Изключение правят Теренните магии, които си имат собствено отделно поле. То обаче не може да бъде използвано за други магически карти, освен за Теренни магически карти.


Зона за Теренни магически картиРедактиране

В тази зона се активират Теренните магически карти. Активирането им оказва влияние върху цялото игрално поле, както от вашата, така и от страна на опонента. Ако вече сте активирали Теренна магическа карта и желаете да активирате нова, то активирането на новата теренна магическа карта, ще унищожи старата (съответно ще прекрати и нейното въздействие върху игралното поле).

В даден момент на игралното поле може да има само една - единствена активна Теренна магическа карта, без значение дали е от вашата или от страната на вашия опонент. Ако вие имате активирана Теренна магическа карта и вашият опонент активира такава - то тогава по-старата от двете бива унищожена.

Подобно на стандартните магически карти Теренните магически карти могат да бъдат залагани, вместо активирани. Но в такъв случай, ако на игралното поле има вече действаща Теренна магическа карта, тя не е унищожена, докато заложената Теренна магическа карта не се активира.


Зона за Допълнително тестеРедактиране

Тук е зоната, в която поставяте вашето Допълнително тесте, с лице надолу.


Карти премахнати от игра (Banished, Banish, Removed from Play) Редактиране

Съществува и още една зона, която не е обозначена на игралното поле. Тя е за т. нар. "Премахнати от игра карти. Премахнатите от игра карти са карти, попаднали под специален ефект, който вместо в Гробището, ги изпраща в отделна купчина, която не влиза под ефектите на чудовища, магически и карти - капани, които оказват влияние на вашето гробище. Също така ако попадналите там чудовища имат ефекти, които се активират при унищожение - те не се активират, тъй като унищожените чудовища попадат в Гробището, а премахнатите от игра - не.

Има обаче ефекти, които се активират при премахване от игра.

Премахнатите от игра карти се поставят с лице нагоре, освен ако не са изпратени в тази купчина от ефектите на Esper Girl, Lightforce Sword, Different Dimension Capsule, Phantom Hand.